หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ ข่าว/กิจกรรม รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ติดต่อสอบถาม
   ข่าวและกิจกรรม (News)
จังหวัดที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ย. 58
รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10-13 ก.ย. 58
รายละเอียด
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม สงขลา เขต 3
รายละเอียด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10-13 ก.ย. 58
รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-6 และ 5-8 ก.ย. 58
รายละเอียด
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรม
รายละเอียด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย. 2558
รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27-30 ส.ค. 58
รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-23 ส.ค. 58
รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ 13-16 ส.ค. 58
รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6-9 ส.ค. 58
รายละเอียด
รู้ไว้ปฏิบัติตาม พรบ.2558
รายละเอียด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 27-30 ส.ค. 58
จังหวัดที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13-16 ส.ค. 58
จังหวัดที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6-9 ส.ค. 58
จังหวัดที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค. 58
จังหวัดที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15-18 และ 16-19 ก.ค. 58
ประมวลภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2558
จังหวัดที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8-11 และ 9-12 ก.ค. 58
จังหวัดที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2-5 ก.ค. 2558
ดูทั้งหมด >>
  ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
การสมัครเข้าร่วมการอบรม
ตารางการอบรม และสถานที่
แบบฟอร์มใบสมัคร
หนังสือรับรองเพื่อรับใบประกาศนียบัตร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  ติดต่อสอบถามได้ที่
เวลาติดต่อ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09:00 ถึง 17:00
- โทรศัพท์ : 084-573-1063 , 062-526-9122 , 062-526-9131
- โทรสาร : 02-526-0389
- อีเมลล์ : contact@opectraining.com
- Web : http://www.opectraining.com
 

Copyright (C) 2015 OPECTRAINING